• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Исправка и допуна података у матичним књигама ПДФ Штампа Ел. пошта

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилула

Потребна документација:
- Захтев за исправку података
- Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
- Фотокопија личне карте
- Документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које треба исправити или допунити (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)
- По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место предаје документације: Писарница, Услужни центар

Место решавања предмета: II међуспрат, соба 32

Радно време са странкама: радним даном 07.30-13.30

Телефон за информације: 3236-221 лок. 128, 129

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00