• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна е-Управа Комунални послови
Одобрење за сечу или орезивање стабала ПДФ Штампа Ел. пошта

Одељење грађевинских и стамбених послова
Одсек стамбених и комуналних послова

Потребна документација:
- Попуњен Захтев за издавање одобрења за сечу/орезивање стабала
- Сагласност подносиоца захтева да ће о свом трошку извршити сечу/орезивање стабала, уколико решењем не буде утврђена обавеза ЈКП "Зеленила Београд"
- Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса:
- за подношење Захтева 290 дин.
- за израду Одобрења 400 дин.
Текући рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97 - 53015

Место набавке обрасца: Писарница у Услужном центру или преузмите овде PDF

Место предаје документације: Услужни центар

Место решавања предмета: III спрат, соба 64

Рад са странкама:
- радним даном од 12.00 до 14.00, осим петком
- пријем странака код начелника Одељења: сваког уторка 09.00-11.00

Телефон за информације: 3236-221 лок. 144 и 146

Радно време Услужног центра: 07.30-18.00

 

Захтев се прослеђује Секретаријату за комунално-стамбене послове, Комисији за сечу, Краљице Марије 1, на основу чијег записника са налазом и мишљењем се одлучује о захтеву.